Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Vilkår for betalingsordning

Ved at underskrive Privatleasingaftalen med VestergaardGO accepterer og samtykker Leasingtageren til, at VestergaardGO via automatisk kortbetaling løbende, og som de opstår og forfalder, må trække de månedlige leasingydelser, gebyrer, omkostninger, eventuelle erstatninger og andre udgifter, der skal dækkes af Leasingtageren i henhold til den mellem Leasingtageren og VestergaardGO indgåede privatleasing-aftale og dertilhørende Handels- og Leveringsbetingelserne. Den automatiske kortbetaling vil ske på følgende vilkår:

1. Varsling og det opkrævede beløb
1.1. Leasingtager accepterer, at VestergaardGO uden varsel må trække den aftalte leasingydelse efterhånden, som den forfalder.
1.2. Leasingtager accepterer, at VestergaardGO med 8 dages varsel må trække gebyrer, omkostninger, eventuelle erstatninger og andre udgifter, der skal dækkes af Leasingtageren. Varslet vil blive fremsendt til den oplyste e-mailadresse og vil indeholde en specificeret opgørelse over det samlede beløb, der trækkes den pågældende dag; det vil sige inkl. leasingydelsen, hvis den trækkes samtidig.

2. Indsigelser og tilbagekaldelse af samtykke
2.1. Såfremt Leasingtager har indsigelser til betalinger trukket af VestergaardGO, skal Leasingtageren hurtigst muligt orientere VestergaardGO herom. Gør Leasingtageren indsigelse senest 14 kalenderdage efter betalingen er gennemført, har Leasingtageren ret til at få betalingen tilbageført.
2.2. Leasingtager har desuden mulighed for at gøre indsigelse mod betalingen ved at rette henvendelse til sin egen bank.
2.3. Leasingtageren kan altid tilbagekalde sit samtykke til automatisk kortbetaling. Tilbagekaldelse af samtykke får først virkning for efterfølgende betalinger.
2.4. Tilbagekaldes Leasingtagers samtykke til automatisk kortbetaling eller tilbagebetales forfaldne beløb, vil Leasingtageren herefter modtage opkrævning(er) via e-mail.
2.5. Leasingtageren er opmærksom på, at der, i det omfang forfaldne beløb tilbagebetales, påløber renter fra forfaldsdagen, jf. Privatleasingaftalen og Handels- og Leveringsbetingelsernes pkt. 4.7.

3. Opdatering af kortoplysninger og henvendelser til VestergaardGO
3.1. Ved udskiftning eller spærring af betalingskort skal VestergaardGO uopfordret underrettes om nye betalingskortoplysninger til anvendelse for kommende betalinger.
3.2. Enhver henvendelse vedrørende betaling, herunder automatisk kortbetaling, indsigelser og ændring af betalingskostoplysninger, skal stilles til VestergaardGO, Smedeland 22, 2600 Glos-trup, 70 60 60 79, kundeservice@vestergaardgo.dk.